csupaszabo
csupaszabo
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Az ember háziasítása

Pöttöm gyerek korom óta vallom, hogy az emberek sokkal többet köszönhetnek a kutyáknak, mint amit eddig valaha is feltételeztek. Erre nézve íme egy teóriám

               AZ EMBER „HÁZIASÍTÁSA” 

Mintegy 30 millió évvel ezelőtt, az oligocénben alakult ki az ősragadozókból, a Miacidákból valamennyi, még ma is élő ragadozó család. Az első, szorosabb értelemben vett ragadozók a koponya, a fogazat és a lábak kialakulásában a mai kutyaszerűek felé vezető irányt jelzik.

A valódi kutyafélék, a Canis-nem tagjai a késői pliocénben jelentek meg, a ma is élő kutyaféléktől külsőleg és anatómiailag is csak kevéssé eltérő fajokkal.A Canideak /kutyafélék családja/ közé soroljuk az összes házikutya-fajtát, az ausztrál vadkutyát,vagyis a dingót, valamennyi farkast, az összes sakálfélét és a rókákat.

A tudomány mai állása szerint valamennyi házikutya közös őse a farkas lehetett, erre több közvetett és közvetlen bizonyítékunk is van. A kutyák viselkedése nagyon hasonlít a farkaséhoz, a két faj egyedei egymással könnyen keresztezhetők, és utódaik is termékenyek.

Hogy hogyan történt a kutya háziasítása, erre nézve csak feltételezéseink vannak. Az egyik legismertebb és legelfogadottabb nézet szerint az ősember valamikor a történelem előtti korokban vadászkörútja során elfogott néhány farkaskölyköt. Máig érthetetlen okból a kölyköket nem ütötte agyon, hanem hazavitte a táborhelyre és felnevelte őket. A farkaskölykök eleinte az ősgyermekek eleven játékszereként szolgáltak, majd felnövekedvén önként csatlakoztak a felnőttek vadászataihoz.

A legrégibb kutyacsontvázak csak mintegy 12.000-l4.000 évesre tehetőek, ezért sokáig azt gondolták, hogy a kutyát csak kb. ekkor háziasította az ember.

Ha azonban egy kicsit alaposabban belegondolunk, szinte bizonyosra vehető az, hogy a háziasítás időpontját sokkal régebbre kell datálnunk, hiszen a csontok alapján csak azt az időpontot lehet meghatározni, amikortól a kutyán megjelentek a farkastól jól megkülönböztethető küllemi jegyek.

Már süldő lánykaként is sokat foglalkoztatott a kérdés: vajon valóban a mi őseink háziasították a kutyát, vagy a kutya magától csatlakozott az emberhez? Netán a kutya saját magát háziasította ? Esetleg az emberré válás útján is a kutya indította el őseinket ?

Szüleimet állandóan kétségbe ejtettem már pici gyerekkorom óta, mert mániákusan hangoztattam, hogy mindenféle gondra és bajra a legjobb „gyógyszer” a kutya. Emlékszem, egy vasárnapi ebédnél szüleim kis híján lefordultak a székről, amikor bejelentettem: én bizony ha felnövök, rendőr leszek, mert akkor lehet kutyám ! (Ez abban az időben, a hatvanas években felért egy kisebbfajta őrültséggel!) Már akkor úgy éreztem, hogy az emberek sokkal többet köszönhetnek a kutyáknak, mint azt bárki is gondolná. Ez a nézetem az évek múlásával nemhogy megváltozott volna, de szerény véleményem szerint az sem kizárt, hogy őseink a modern emberré válást is a kutyáknak köszönhetik. Merész feltételezés lenne? Ismerkedjen meg a kedves olvasó az én elgondolásommal !

Elismerem, hogy ez a teória a saját agyszüleményem, semmiféle konkrét bizonyítékkal nem rendelkezem arra nézve, hogy igazam van. De az is meglehet, hogy nem tévedek olyan óriásit, és közel járok az igazsághoz. 

Vizsgáljuk csak meg a kutya és az ember kapcsolatát!

Valami megmagyarázhatatlan okból a kutyák genetikus alapon ragaszkodnak az emberekhez. Az összes többi háziállat nem kötődik ilyen mélyen az emberhez, ha a testi szükségleteit kielégítik, szinte azonnal elveszítik érdeklődésüket az ember iránt. A kutya azonban más. Részt kíván venni a mindennapjainkban, ha teheti, állandóan velünk lenne. Sokszor eltöprengtem már azon a kérdésen, ha valóban az ősember vitte haza az első farkaskölyköket, mi módon akadályozta meg, hogy a felnőtt farkasok vissza ne szökjenek a vadonba? Miért maradtak az emberekkel a farkasok és miért nem hagyták ott az emberfalkát?

A genetikai kutatások szerint a kutyák háziasulása mintegy 120.000-140.000 évvel ezelőtt történhetett meg. Kb. ebben az időben indultak el világhódító útjukra a mi közvetlen őseink is valahonnan Afrikából. Noha abban az időben több emberfajta is élt szerte a Földön, mégis csak egy, a mi közvetlen ősünk, a Homo sapiens maradt fenn és szaporodott el szerte az egész világon. Vajon miért?

Képzeletbeli időutazásra invitállak, kedves Olvasó! Pár százezer évvel ezelőtt a magas fűvel benőtt sztyeppéken hatalmas csordák vándoroltak. Vadlovak, ősbölények, óriás gímszarvasok legelésztek, ezeket a növényevőket természetesen különböző ragadozók követték. Köztük egy furcsa, felegyenesedve járó lény is, a Homo erectus. Ezek az előemberek kisebb hordákban éltek, ismerték a tüzet, kezdetleges eszközöket készítettek. Gyűjtögető életmódot folytattak, valószínűleg csak apróbb állatokat tudtak elejteni, de nem vethették meg a dögöket sem.

Kb. 80.000 évvel ezelőtt új emberfajta bukkant fel, a ma neander-völgyiként ismert ősember. Ezek már igazi emberek voltak, akik nagyon sok mindenben hasonlítottak hozzánk. Nem csak ismerték, de használták is a tüzet. A neander-völgyiek a régészeti leletek tanúsága szerint nagyvadakra is sikeresen vadásztak, ami összehangolt, csoportos vadászatot feltételez, hisz a neander-völgyi ősember egymaga nemigen vehette fel a harcot pl. a barlangi medvével. Az összehangolt vadászathoz valamiféle kezdetleges kommunikáció megléte is kellett. A neander-völgyiek egyfajta világképpel rendelkeztek, vadászataikkal összefüggésben kultikus szentélyeket létesítettek, mint erre jó példa a svájci Engadin mellett levő Sárkánylyuk barlangban megtalált különleges kőszekrényke is. Halottaikat is eltemették, ami szintén meglehetősen fejlett gondolkodásra vall, és tökéletesen emberi vonás. Érthetetlen okból a neander-völgyi ősemberek kb. 35.000-40.000 évvel ezelőtt kihaltak, miközben a mi közvetlen őseink továbbfejlődtek. Pár ezer évig a két emberfajta egymás mellett is élt, egyes tudósok véleménye szerint találkoztak is egymással. Hogy ez a találkozás békésen zajlott-e le, vagy sem, arról nem sokat tudunk. Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az őseink között a neander-völgyiek is megtalálhatók, ezt a nézetet azonban a legújabb kutatások megcáfolták. A genetikusok bebizonyították, hogy a neander-völgyi ősemberek és a ma élő emberek genetikai kódja olymértékben eltér egymástól, hogy kizárható a közvetlen rokonság.

Ha megnézzük egy neander-völgyi és egy ún. kőkorszaki ember koponyáját, szembetűnő különbségeket vehetünk rajtuk észre. A neander-völgyiek koponyacsontjai sokkal erősebbek, vastagabbak. Feltűnően erőteljes az állkapocs és az orr környéke, a homlokuk alacsony volt és csapott. Nem volt állcsúcsuk, és bár az agykoponya űrtartalma a mai emberénél valamivel nagyobb volt, az agy szerkezete primitívebb volt. A leletek tanúsága szerint agyuknak azon részei voltak a legfejlettebbek, melyek az érzékszervek központjait (látás, hallás, szaglás) foglalták magukba. Ezzel szemben a mi közvetlen őseink agyában éppen ezek a területek voltak kevésbé fejlettek, és ez érthetetlennek tűnik. Hiszen a mi közvetlen őseinknek ugyanúgy szüksége volt a jó hallásra, a jó szaglásra és a látására, elvégre életmódjukban nem sokban különbözhettek a neander-völgyiek életmódjától. Miként tudott fennmaradni a mi ősünk a maga kevésbé jó érzékszerveivel ?

Talán ez azzal magyarázható, hogy a mi őseinknek volt egy önkéntes segítőtársa, aki a szaglását és a hallását „kölcsönadta”az ősembernek.

És ez nem volt más, mint a mai házikutyák őse, nevezzük az egyszerűség kedvéért csak így: az őskutya.

Genetikai vizsgálatokkal is bebizonyították, hogy az összes ma élő házikutya származása visszavezethető 1 nőstény farkasra. Ez a nőstény farkas véleményem szerint önként csatlakozott az ősemberekhez. Persze ne gondoljuk azt, hogy egyszerűen odasétált az ősember tábortüzéhez és leheveredett mellé ! Minden bizonnyal először csak messziről figyelgette az ősembereket. Kíváncsisága nagyobb volt, mint az embertől való félelme, ezért állandóan az emberek táborhelye körül ólálkodott. Ha sikerült, el-elcsent a horda maradékából is egy-egy darabot. Megfigyelte, hogy az emberek vadászataik során gyakran megsebzik, de nem ölik meg a sebzett vadat. Követte a sebzett vadat, s ezzel a nyomára vezette az ősembereket.

Valószínűleg a kölykeit is az emberek tanyája körül nevelte fel, így azoknak az ember nem ellenség volt, hanem afféle „jószomszéd”. Ezek a kölykök nemzedékről nemzedékre egyre szorosabb kapcsolatot alakítottak ki az ősemberekkel. Ez a kapcsolat mindkét faj számára igen hasznosnak bizonyult. Az őskutya részesült a vadászzsákmányból, és talán az ősemberek egyfajta védelmet is jelentettek az őskutyák számára. Egy idő után kiismerték egymás testbeszédét, a kutya őse állandóan a horda táborhelye körül ólálkodott. Ha veszély közeledett, sokkal hamarabb észlelte, s felhívta rá az ősemberek figyelmét is, ami kapóra jött az ősembereknek.

A táborhely tisztán tartásában is sokat segítettek az őskutyák, hiszen eltakarították az ősemberek hulladékait, nem csak a bomló húsféléket és a csontokat,de az ürüléküket is, és ezzel esetleg megakadályozhatták egyes fertőző betegségek járványszerű kialakulását is.

A nagyon ínséges időkben az őskutyák mint afféle eleven konzervek szerepelhettek az ősemberek étlapján. Szőrmés bundájuk ruházatul szolgálhatott, a különösen szelíd példányokat pedig „egyéni fűtőtestként” is használhatták.

A kőkorszaki mai ember agytérfogata nem nőtt meg lényegesen, de a szerkezete annál inkább megváltozott. A halántéklebeny környékén található érzékszervi központok kissé visszafejlődtek, ugyanakkor a homloklebeny környéke egyre fejlettebb lett. Vagyis a látás, a hallás és a szaglás központjai kissé „elkorcsosultak”, míg a gondolkodás központja feltűnő fejlődésnek indult. Ha jól belegondolunk, a közvetlen ősünk kevésbé jól tudta használni a szaglását és a hallását, ennek ellenére sikeresebb faj volt, mint a jobb érzékszervekkel rendelkező neander-völgyi. Nem tartom kizártnak, hogy az emberi agy szerkezetének átalakulásához a kutya nagyban hozzájárult, hiszen a kutya segítségével így is hamar felismerte a veszélyforrásokat, nem kellett állandóan a rá leselkedő veszélyekre figyelnie, jobban oda tudott figyelni a környezetére, jobban meg tudta figyelni a világot.

Az ősember kimerészkedett a barlangokból, farudakból és állatbőrökből, fűcsomókból sátrakat, „mobil” barlangokat készített. Megkezdhette vándorló életmódját, nem volt annyira helyhez kötve, ugyanakkor az időjárás viszontagságaitól védelmet talált a sátrakban. Követhette az egész horda a vándorló csordákat, mindebben segítették a kutyák ősei.

Egy csomó szenzációs felfedezést is tettek őseink. Feltalálták az íjat és a nyilat, vagyis testi épségük kockáztatása nélkül, messzebbről is meg tudták sebezni a zsákmányállatot, vagy a különösen óvatos, félénk, ezért nehezen elejthető vadakat. Nagyban nőtt a horda túlélési esélye, egyre nagyobb csoportot alkottak az ősemberek. Amint egy csoport meghaladta az optimális max. 60-80 fős létszámot, a csoport kettévált, s az újonnan kiváltak nekiindultak új vadászterületeket meghódítani. Lassan, fokozatosan birtokba vették az egész Földet, s a neander-völgyieket egyre jobban kiszorították az élőhelyekről.

S mindezt egy önkéntes segítőtárs, a kutya segítségével!

Így történt vagy sem, ki tudja?

De így is történhetett. 

 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2005-03-04
 
Kalendárium
2021. Január
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
Hány óra?
 
Ajánlott linkek
 
Kapcsolat

    SZABÓNÉ SZABÓ ZSUZSANNA

aranykoszorús (mudi) mestertenyésztő

Levélcím: 1091 Budapest

                     Üllői út 117. B.lh.II/27

Telefon: 06-1-788-1297 vagy mobilon: 06-20-214-2472

E-mailcímek: mudibarat1@msn.com

                  csupaszabo@msn.com

    szaboneszabo.zsuzsanna@chello.hu

 

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Ann&#224;cska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj